Piškotki

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji e-poslovanja VESTA, Tanja Žunko s.p. z blagovno znamko Vesta, ki zajemajo spletno ponudbo storitve svetovanja, izobraževanja in izrisa na domu, kot tudi prodaje in montaže kuhinje, vgrajevanja in montaže električnih aparatov so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu,  Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
S spletno ponudbo Vesta (v nadaljevanju »spletna ponudba«) upravlja podjetje VESTA, Tanja Žunko s.p., ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). 
Podjetje VESTA, Tanja Žunko s.p. je lastnik blagovne znamke Vesta
Z oddajo obrazca »Želim obisk na domu« se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne ponudbe Vesta, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse kupce blagovne znamke Vesta, pri čemer se deli splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce potrošnike, uporabljajo zgolj za potrošnike -  fizične osebe, kot jim daje status Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in se jih v nadaljnjem tekstu poimenuje: kupci-potrošniki (kupec-potrošnik).

Zakon o varstvu potrošnikov kot kupca-potrošnika določa: fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Za ostale kupce, ki nimajo lastnosti potrošnikov po Zakonu o varstvu potrošnikov (primeroma: pravne osebe, osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, itd.) in pri katerih torej ne gre za kupce-potrošnike, se deli teh splošnih pogojev, ki določajo posebne ugodnosti za kupce-potrošnike, ne uporabljajo in se za urejanje medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v kolikor bolj specifični zakon ali ti splošni pogoji ne določajo izrecno drugače.

Dostopnost informacij 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 
a) identiteto podjetja (podatke o podjetju)
b) kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon) 
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev  
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku) 
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave) 
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza 
g) način plačila in dostave 
h) časovno veljavnost ponudbe 
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop
j) pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci  

OSEBNA IZKAZINCA PONUDNIKA

Naziv: VESTA, Tanja Žunko s.p.
Skrajšan naziv: VESTA, Tanja Žunko s.p. 
Sedež: Maribor 
Naslov: Dalmatinska cesta 41, 2000 Maribor

E-pošta: prodaja@vesta-line.si 
Telefon: +386 (0) 40 311 323
Identifikacijska št. za DDV: SI18872000
Matična številka: 6661173000
Davčna številka: SI18872000

Banke in poslovni računi:
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Ljubljana: SI56 2900 0005 3537 552

Točnost podatkov

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov, ter družbi VESTA, Tanja Žunko s.p. odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Načini plačila

Ti splošni pogoji se nanašajo na prodajo s takojšnjim plačilom. Za takojšnje plačilo šteje tudi pogodba, pri kateri se kupec s posojilodajalcem (običajno: banka ali druga finančna inštitucija) dogovori, da se celotna kupnina prodajalcu plača, kupec pa nato plačuje najeto posojilo posojilodajalcu skozi določeno časovno obdobje.

Takojšnje plačilo se lahko izpelje na naslednja načina:

 • 50% vrednosti ponudbe (ara) ob potrditvi naročila. Od dneva plačila prvega dela pogodbene vrednosti teče dobavni rok 35 delovnih dni.
 • 50% vrednosti ponudbe 5 delovnih dni pred dobavo naročenega kuhinjskega pohištva.
 • ali
 • 100% vrednosti ponudbe ob potrditvi naročila. V tem primeru je kupec deležen 3% sconta (popusta).

Plačilne metode

 1. Spletna banka - Izbrane proizvode lahko plačate prek mobilnih ali spletnih bank, kot so npr. Klik, SKB NET in podobno.
 2. Plačilo po predračunu - Če ste se odločili za plačilo po predračunu, bomo na elektronski naslov prejemnika računa poslali predračun z vsemi podatki. Po prejemu sredstev na naš poslovni račun bo blago v dogovorjenem roku odposlano na naslov za dostavo. 

Do popolnega plačila izdelkov iz posameznega naročila ostanejo naročeni izdelki v lasti VESTA, Tanja Žunko s.p., čeprav so že bili dostavljeni kupcu. V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima VESTA, Tanja Žunko s.p. pravico, da od kupca zahteva vračilo izdelka v brezhibnem stanju.

Ponudnik izda račun na trajnem mediju (papir), ki je ob garancijskem listu veljaven dokaz za reklamacijo oz. servisni poseg.

Cene 

Vse cene na ponudbah in predračunih so v evrih in vsebujejo DDV. Podjetje VESTA, Tanja Žunko s.p. je zavezanec za DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Cene vsebujejo stroške prevoza in vnosa kuhinjskega pohištva v stanovanjske prostore naročnika, montaže kuhinjskega pohištva, vgradnje električnih aparatov ne glede ali so kupljeni prek VESTA, Tanja Žunko s.p. ali v lastni režiji kupca, priklop gospodinjskih aparatov na vodovodno in električno omrežje in priklop vodovodne armature na vodovodno omrežje.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

Končna cena na ponudbi oz. predračunu je cena z upoštevanjem vseh popustov.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene časovne veljavnosti. Od trenutka sklenitve prodajne pogodbe (potrditve naročila) so vse cene in drugi pogoji fiksirani in zavezujejo ponudnika in kupca.

Dostava kuhinj, dostava električnih aparatov in montaža

Kupljeno blago vam dostavimo brezplačno na dogovorjen datum do kamionsko dostopnega dvorišča. Vnos kuhinjskega pohištva v stanovanje in priklop aparatov bo zagotovila naša strokovna ekipa. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni navzoč, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Ob dostavi aparata na želeni naslov se kupcu preda dobavnica za naročene gospodinjske aparate, ob dostavi kuhinje pa se kupcu izstavi dobavnica za kuhinjo in računa za aparate in kuhinjo istočasno. Garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku priloži dobavitelj k aparatu oziroma kuhinji. Original sklenjene pogodbe hrani VESTA, Tanja Žunko s.p. na sedežu družbe.

Stranki pogodbe določita rok dobave za vsako naročilo posebej, pri čemer se rok dobave izražen v KT (koledarski teden) definira ob potrditvi naročila. Natančen datum (dan) dobave električnih aparatov in dostave kuhinjskega pohištva se pogodbeni stranki dogovorita naknadno, ob potrditvi naročila z strani dobavitelja oz. proizvajalca, ki ne bo daljši od prej dogovorjenega roka dobave. Rok dostave se v primeru, da se pri dobavitelju kuhinj/gospodinjskih aparatov rok podaljša, skladno s tem podaljša tudi rok dobave pri kupcu, pri čemer se o novem roku dostave kupca obvesti. V primeru zahtev po spremembi blaga (karakteristike, oblika, dodatna naročila) na strani kupca oziroma drugih okoliščin, ki nastanejo na strani kupca, se rok dostave ustrezno podaljša.

V kolikor pride pri montaži do škode po krivdi monterja, je le-ta za nastalo škodo tudi odškodninsko odgovoren, v nasprotnem primeru nosi odgovornost kupec.

Po potrditvi naročila z strani kupca, se monter in kupec dogovorita za termin montaže. Monter je dolžan zmontirati kuhinjo najkasneje v 7 delovnih dneh od datuma dogovora s kupcem. Datum dostave in montaže ureja monter direktno s kupcem. Kupec je dolžan prevzeti kuhinjo najkasneje v 14 dneh po potrditvi termina montaže, po tem roku se mu zaračunajo stroški skladiščenja 8EUR/dan. Če želi kupec montažo v kasnejšem terminu od dogovorjenega, sam krije potne stroške ponovnega prihoda monterja.

Obveznosti kupca pred pričetkom in v fazi montaže:

Prostor montaže mora biti ustrezno pripravljen (zidovi in tla), suh in ogrevan. Končane morajo biti strojne in elektro instalacije (za štedilnik, pomivalni stroj, napo …). V primeru, da strojne in elektro instalacije niso pripravljene za fino montažo, se morebitne dodatne storitve plačajo po ceniku izvajalca.

Kupec mora omogočiti monterju, da na mestu montaže opravi potrebna dela: npr. vrtanje lukenj za ročaje, rezkanje odprtin za potrebe vodovodnih, elektro ali plinskih instalacij.

Kupec je dolžan v primeru nejasnosti monterju predstaviti načrt elektro in strojnih instalacij, ter odvodnih cevi. V primeru poškodb zaradi neusklajenosti instalacij z dejanskim stanjem nosi odgovornost kupec.

Kupec je dolžan priskrbeti priključni kabel za pečico ali kuhalno ploščo, v kolikor le-ta izdelku ni priložen. Če priključni kabel ni zagotovljen, ga priskrbi monter kateri izda račun.

V primeru priklopa nape je kupec dolžan priskrbeti ustrezne odzračne cevi.

Stene morajo biti primerne za obešanje elementov – pri montažni gradnji morajo biti predhodno pripravljene ustrezne ojačitve.

Če se zaradi nepripravljenega prostora ali zadržka kupca montaža ne izvrši v dogovorjenem roku, se monter in kupec dogovorita za nov termin, za katerega se plača nov prihod po kilometrini.

V primeru, da je monterju onemogočen fizični vnos kuhinje, njenih delov v prostor montaže, je za vnos fizično in finančno odgovoren kupec.

Montaža kuhinj se izvaja na podlagi skice, narejene na potrjenem izrisu kuhinje.

Brezplačna montaža vključuje:

 • Prihod na mesto montaže.
 • Montažo spodnjih, zgornjih, nastavnih, visokih omar, zaključnih stranic, zaključnih polic in posebnih elementov po dokumentaciji prodajalca.
 • Montažo kotnih letev, polic oblog, delovnih plošč po dokumentaciji prodajalca.
 • Izreze za priklop plina, elektrike ipd.
 • Izrez za pomivalno korito po dokumentaciji prodajalca.
 • Montažo vrat na pomivalnem stroju in hladilniku.
 • Kupec je upravičen do brezplačne vgradnje gospodinjskih aparatov in vodovodne armature ne glede na način nakupa (individualni nakup ali preko VESTA, Tanja Žunko s.p.)
 • Potrošni material v okviru normativov za montažo (lepilo, kit, vijačni material).
 • Grobo pospravljanje prostora po montaži in odvoz papirnate embalaže.

Kakovost opravljenih del:

Po končani montaži v sodelovanju  z monterjem kupec pregleda opravljeno storitev montažnih del in morebitne pomanjkljivosti ali napake na kuhinji.

Kupec podpiše zapisnik o opravljeni montaži, ko nima pripomb na montažo oz., ko je morebitna reklamacija ob sami montaži zadovoljivo rešena.

V primeru ugotovljenih napak, monter ob prisotnosti kupca vse napake napiše na nalog za montažo in ga nato pošlje prodajalcu.

Kasnejših reklamacij se ne upošteva, razen v primeru skritih napak. O skritih napakah (napaka, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti), mora kupec obvestiti monterja v 8 dneh od dneva montaže. Te napake se lahko uveljavljajo v garancijski dobi kuhinje.

Monter je s strani proizvajalca pooblaščen, da lahko zavrne reklamacije, ki bi bile posledica morebitne nepravilne manipulacije blaga s strani kupca.

Odstop od pogodbe in vračila

Pri sklepanju pogodbe izven sedeža podjetja VESTA, Tanja Žunko s.p. kupcu posreduje potrditev ponudbe/pogodbe po navadni ali elektronski pošti. Pogodba šteje za sklenjeno, ko kupec pošlje oziroma prodajalec dobi kupčevo pisno izjavo, da ponudbo/pogodbo.

Vse pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku.

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali dela naročila v primerih, ko kupec navede napačne ali zavajajoče osebne podatke. V navedenih primerih prodajalec kupcu takoj pošlje obvestilo o korakih za nadaljnje urejanje naročila. Vsako naročilo obravnavamo posamično, pri čemer se po najboljših močeh trudimo, da zadovoljimo želje kupca.

Kupec (fizična oseba) ima pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročenega blaga brez navedbe razloga odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo (obisk na domu), kar je v skladu s 43. členom veljavnega zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). V primeru odstopa od pogodbe nas mora kupec o tem obvestiti po elektronski pošti v določenem časovnem okviru. Kupec nam mora v roku 14 dni od prevzema pošiljke na naslov prodaja@vesta-line.si sporočiti obvestilo o nameri in sicer tako, da izpolni obrazec o vračilu, ki ga je prejel v prevzetem paketu in nam ga pošlje. V kolikor je kupec izgubil obrazec, si ga lahko pridobi od prodajalca. Kupec ima na obrazcu za vračilo ustrezna navodila o vračilu blaga.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Prodajalec vrne kupcu kupnino na njegov transakcijski račun, ki ga kupec zabeleži v obrazec o vračilu blaga.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Vsa vračila je treba poslati na :

VESTA, Tanja Žunko s.p.
Dalmatinska ulica 41
2000 Maribor
Slovenija

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo (obisk na domu) ali zunaj poslovnih prostorov, pri katerih je predmet nakupa blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

V drugih primerih (ko pogodba ni sklenjena zunaj poslovnih prostorov ali na daljavo(obisk na domu)) ima kupec možnost odstopa od pogodbe skladno z veljavno zakonodajo.

Reklamacije

Fotografije, objavljene na www.vesta-line.si in www.vesta-line.com so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Stvarne napake

Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošniki

Potrošnik uveljavlja svoje pravice tako da o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči osebno, preko elektronske pošte, faksu ali ga pošlje na naslov VESTA, Tanja Žunko s.p., Dalmatinska ulica 41, 2000 Maribor. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V kolikor pri kupcu prejeta količina odstopa od količine na računu, je dolžan pisno obvestiti osebje v podjetju VESTA, Tanja Žunko s.p. takoj ob prejemu blaga, najkasneje pa naslednji delovni dan.

Ponudnik, podjetje VESTA, Tanja Žunko s.p., mora ob sprejemu reklamacije, če napaka ni sporna, čimprej, oziroma najpozneje v roku osmih dni, ugoditi zahtevi kupca, v nasprotnem primeru pa v enakem roku kupcu odgovoriti na zahtevo.

Poškodbe izdelka 

Kupec je dolžan pri prevzemu izdelka (električni aparati) pozorno pregledati embalažo in njeno vsebino. V primeru poškodbe izdelka je kupec dolžan na poškodbo takoj opozoriti dostavljavca, Kupec je dolžan skupaj s dostavljavcem sestaviti uradni zapisnik VESTA, Tanja Žunko s.p. in dosledno izpolniti rubriko o stanju embalaže in izdelka. Zaželeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom in fotografije poslane na naslov prodaja@vesta-line.si. skupaj z reklamacijskim zapisnikom.

Kupec se bo po izpolnjenem reklamacijskem zapisniku dogovoril z dostavljavcem aparata za prevzem poškodovanega blaga. VESTA, Tanja Žunko s.p. bo v najkrajšem možnem času kupca informirala o datumu dostave novega izdelka.

Kasnejše reklamacije, razen v kolikor zakon določa drugače, niso možne.

Kupci ne-potrošniki, so dolžni o ugotovljenih napakah obvestiti prodajalca pisno, v rokih, ki jih določa OZ.

Kupec ne sme sam transportirati izdelka, za katerega uveljavlja poškodbo.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se pošlje pisno na sedež podjetja, VESTA, Tanja Žunko s.p., Dalmatinska ulica 41, 2000 Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost spora kupca, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

Odveza odgovornosti 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadar koli in na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Varovanje podatkov

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje VESTA, Tanja Žunko s.p. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

VESTA, Tanja Žunko s.p.
Dalmatinska ulica 41
2000 Maribor
Matična številka: 6661173000
E-pošta: prodaja@vesta-line.si

E-novice in privolitve, ki se nanašajo na prejemanje  e-novic:

V spletni ponudbi www.vesta-line.si in www.vesta-line.com v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov skrbno in previdno ravnamo z osebnimi podatki (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba).

Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

Z izpolnitvijo obrazca »Želim obisk na domu« se kot uporabnik strinjate s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke.

Komunikacija z uporabnikom

Z vami, kot uporabnikom, bomo stopili v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu izrecno ne nasprotujete.

Naša oglasna elektronska sporočila bodo jasno označena kot oglasna sporočila in prav tako bo pošiljatelj sporočil jasno razviden. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne, pogoji za udeležbo v njih bodo jasno določeni.

Jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil (vašo željo, da ne želite več prejemati oglasnih sporočil, bomo seveda izrecno spoštovali in vas izbrisali iz seznama za prejemanje e-novic).

Posredovanje osebnih podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe, torej opraviti nakupa (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).

Podatki, ki jih obdelujemo in namen obdelave podatkov:

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov) so namenjeni marketinškim dejavnostim in tržnemu komuniciranju (pošiljanje e-sporočil, sms sporočil), ter komuniciranju s strankami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na povpraševanja;
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).
 • Podatki, ki jih potrebujemo za morebitne pravne zahtevke in za reševanje sporov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga). Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja VESTA, Tanja Žunko s.p., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil in sms sporočil
 • ponudniki računovodskih storitev;
 • ponudniki programerskih rešitev;
 • dostavne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov, ki nam jih posredujete:

Od nas lahko kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar vaši podatki niso točni (v kolikor je možno preveriti točnost osebnih podatkov)
 •  kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden v tem dokumentu pod opisom Upravljavec osebnih podatkov.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.